Cực Hot: Dragon Capital vừa bán ra 1.168.100 cổ phiếu CII

Cực Hot: Dragon Capital vừa bán ra 1.168.100 cổ phiếu CII

04/03/2021 0 Nguyễn Ánh 529
5 phút, 33 giây để đọc.

Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital giảm sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (Mã chứng khoán: CII – HOSE). Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital tiếp tục giảm tỷ lệ sở hữu tại Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII). Nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital vừa bán 1.168.100 cổ phiếu CII để giảm tỷ lệ sở hữu từ 9,17% xuống 8,68% vốn điều lệ tại CII, giao dịch được thực hiện vào ngày 18/2.

Cụ thể, Ngân hàng Norges đã bán hết 1.168.100 cổ phiếu CII. Trước đó, quỹ liên quan đến Ngân hàng Norges, Amersham Industries Limited, đã bán 870.000 cổ phiếu CII, vào ngày 17/12/2020. Được biết, CII đã thông qua phương án phát hành 1.600 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu, chứng quyền ra công chúng để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Tuy doanh nghiệp chưa công bố thời gian cụ thể nhưng nếu UBCK cho phép thì nhiều khả năng sẽ triển khai trong thời gian tới.

CII sắp phát hành 1.600 tỷ trái phiếu kèm chứng quyền

Quỹ Norges Bank thuộc nhóm Dragon Capital vừa bán ra 1.168.100 cổ phiếu 

Theo điều kiện và điều khoản của chứng quyền, mỗi trái phiếu lúc này sẽ được nhận một chứng quyền, một chứng quyền được mua 38,75 cổ phần CII với giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền theo công thức định sẵn.
Theo thông tin từ HoSE, quỹ Norges Bank thuộc nhóm Dragon Capital vừa bán ra 1.168.100 cổ phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII), giảm sở hữu từ 9,17% về 8,68% vốn điều lệ. Giao dịch hiện trong ngày 18/2.

Trước đó, quỹ liên quan tới Norges Bank là quỹ Amersham Industries Limited cũng bán ra 870.000 cổ phiếu CII, giao dịch thực hiện ngày 17/12/2020. Động thái này diễn ra trong bối cảnh CII vừa thông qua phương án phát hành 1.600 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng.

Được biết, việc mua trái phiếu kèm chứng quyền là vấn đề được quan tâm của CII từ năm 2020. Dịch bệnh đã tác động trực tiếp đến khả năng huy động vốn của nhiều doanh nghiệp, trong đó có CII, trong khi nguồn tín dụng trong nước cũng được siết chặt nhằm giảm thiểu khả năng nợ xấu phát sinh do dịch bệnh, cũng như ưu tiên hỗ trợ khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hệ quả, việc huy động vốn của các công ty thuộc lĩnh vực bất động sản, cầu đường vốn cần nguồn vốn lớn, bị hạn chế đến mức tối đa thời gian qua.

Quỹ Norges Bank

CII sắp phát hành 1.600 tỷ trái phiếu kèm chứng quyền

Trước bối cảnh này, CII cho biết cần một phương án huy động vốn mới; hấp dẫn hơn với nhà đầu tư và phù hợp với lợi ích cổ đông; cũng như nhu cầu vốn cho các dự án dở dang của Công ty. Theo đó, HĐQT CII có tờ trình phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền. CII sắp phát hành 1.600 tỷ trái phiếu kèm chứng quyền, Dragon Capital tiếp tục giảm sở hữu

Theo điều kiện và điều khoản của chứng quyền, mỗi trái phiếu lúc này sẽ được nhận một chứng quyền, một chứng quyền được mua 38,75 cổ phần CII với giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền theo công thức định sẵn.
Theo thông tin từ HoSE, quỹ Norges Bank thuộc nhóm Dragon Capital vừa bán ra 1.168.100 cổ phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII), giảm sở hữu từ 9,17% về 8,68% vốn điều lệ. Giao dịch hiện trong ngày 18/2.

Trước đó, quỹ liên quan tới Norges Bank là quỹ Amersham Industries Limited cũng bán ra 870.000 cổ phiếu CII; giao dịch thực hiện ngày 17/12/2020. Động thái này diễn ra trong bối cảnh CII vừa thông qua; phương án phát hành 1.600 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng.

CII sắp phát hành 1.600 tỷ trái phiếu

Phương án huy động vốn của CII

Được biết, việc mua trái phiếu kèm chứng quyền; là vấn đề được quan tâm của CII từ năm 2020. Dịch bệnh đã tác động trực tiếp đến khả năng huy động vốn của nhiều doanh nghiệp; trong đó có CII, trong khi nguồn tín dụng trong nước cũng được siết chặt; nhằm giảm thiểu khả năng nợ xấu phát sinh do dịch bệnh; cũng như ưu tiên hỗ trợ khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hệ quả, việc huy động vốn của các công ty thuộc lĩnh vực bất động sản; cầu đường vốn cần nguồn vốn lớn; bị hạn chế đến mức tối đa thời gian qua.

Trước bối cảnh này, CII cho biết cần một phương án huy động vốn mới; hấp dẫn hơn với nhà đầu tư và phù hợp với lợi ích cổ đông; cũng như nhu cầu vốn cho các dự án dở dang của Công ty. Theo đó, HĐQT CII có tờ trình phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền.

Bên cạnh đợt phát hành đã thực hiện trong năm qua; phương án phát hành tiếp 1.600 tỷ đồng trái phiếu; kèm chứng quyền cũng được CII sớm lên kế hoạch. Đối tượng phát hành là quỹ đầu tư, ngân hàng, nhà đầu tư chiến lược… Kỳ hạn trái phiếu 5 năm, lãi suất dự kiến 11%/năm.

Phương án huy động vốn của CII

Một chứng quyền được mua 38,75 cổ phần 

Theo điều kiện và điều khoản của chứng quyền, mỗi trái phiếu lúc này sẽ được nhận một chứng quyền, một chứng quyền được mua 38,75 cổ phần CII với giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền theo công thức định sẵn.

Về kinh doanh, năm 2020, CII ghi nhận doanh thu đạt 5.379,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 538 tỷ đồng, lần lượt tăng 196,7% và 6,9% so với năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 31,5% về chỉ còn 21,3%. So với kế hoạch là 5.800 tỷ đồng doanh thu và 808 tỷ đồng lợi nhuận ròng; doanh nghiệp thựuc hiện 93% mục tiêu doanh số và chỉ đạt khoảng 36% mục tiêu lợi nhuận.

Nguồn: Cafef.vn