CTCP Đường Quảng Ngãi chốt danh sách chi tạm ứng cổ tức

CTCP Đường Quảng Ngãi chốt danh sách chi tạm ứng cổ tức

21/02/2021 0 Nguyễn Ánh 254
4 phút, 26 giây để đọc.

Năm 2020, Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu tổng doanh thu 8.400 tỷ đồng, bằng kế hoạch năm 2019; lợi nhuận sau thuế 913 tỷ đồng, gấp 4,5 lần kế hoạch đặt ra cho năm 2019. Như vậy đến hết năm 2020, công ty đã hoàn thành 77,63% kế hoạch doanh thu và vượt 15% chỉ tiêu lợi nhuận. Tính đến 31/12/2020, Đường Quảng Ngãi còn hơn 2.907 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra, công ty còn có 606 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 353 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Mới đây, Đường Quảng Ngãi đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu doanh thu 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 913 tỷ đồng, tăng 22,68% và giảm 13% so với năm 2020. Trên thị trường, cổ phiếu QNS đã duy trì đà tăng trong 7 phiên liên tiếp và trong phiên giao dịch sáng nay 18/2, QNS đã tăng 6,7%, tạm đứng ở mức giá 40.000 đồng / cổ phiếu. Sắp tới đây, công ty Đường Quảng Ngãi sẽ chốt danh sách chia cổ tức. Xem ngay để biết chi tiết nhé!

CTCP Đường Quảng Ngãi

CTCP Đường Quảng Ngãi chốt danh sách chi tạm ứng cổ tức

Ngày 1/3 tới đây CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán QNS) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 5% cho cổ đông, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 500 đồng. Thời gian thanh toán 11/3/2021. Như vậy với gần 357 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Đường Quảng Ngãi sẽ chi khoảng 178 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó, đầu tháng 9/2020 Đường Quảng Ngãi đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 cũng bằng tiền tỷ lệ 5%. Như vậy tính cả đợt này, cổ đông công ty nhận cổ tức bằng tiền tổng tỷ lệ 10%. Năm 2020 Đường Quảng Ngãi đạt 6.489 tỷ đồng doanh thu, giảm 1.200 tỷ đồng tương ứng giảm 15,5% so với năm 2019. Còn lợi nhuận sau thuế giảm 18,7% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 1.050 tỷ đồng. EPS đạt 3.450 đồng.

Tính đến 31/12/2020 Đường Quảng Ngãi còn hơn 2.907 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 606 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 353 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Năm 2020 Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu đạt 8.400 tỷ đồng tổng doanh thu, bằng với kế hoạch đặt ra cho năm 2019. Kế hoạch lãi trước thuế 1.100 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế ước đạt 913 tỷ đồng – gấp 4,5 lần kế hoạch đặt ra cho năm 2019. Như vậy kết thúc năm 2020 Đường Quảng Ngãi chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, nhưng vượt 15% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đặt ra cho cả năm.

CTCP Đường Quảng Ngãi

Đường Quảng Ngãi (QNS) ước lãi 1.037 tỷ đồng năm 2020, mục tiêu lãi sau thuế 913 tỷ đồng trong năm 2021

Ước kết quả kinh doanh năm 2020

Theo đó, Đường Quảng Ngãi ghi nhận sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2020; với doanh thu hợp nhất ước đạt 6.835 tỷ đồng; hoàn thành 81,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2020 ước đạt trên 1.037 tỷ đồng; vượt 13,6% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Trước đó Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu đạt 8.400 tỷ đồng doanh thu; và 913 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong năm 2020. Kết quả trước mắt, doanh thu 9 tháng đấy năm đạt 4.878 tỷ đồng; còn lợi nhuận sau thuế đạt 720 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ.

CTCP Đường Quảng Ngãi

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đường Quảng Ngãi cũng đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021; với doanh thu hợp nhất khoảng 8.000 tỷ đồng; giảm 400 tỷ đồng so với kế hoạch đặt ra cho năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 1.100 tỷ đồng; và lợi nhuận sau thuế rơi vào khoảng 913 tỷ đồng; bằng với chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020.

Cùng với đó Đường Quảng Ngãi phê duyệt; phương án chuyển đổi Trung tâm giống mía Quảng Ngãi thành Trung tâm nghiên cứu phát triển đậu nành Vinasoy. Trong đó giao nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm nghiên cứu phát triển đậu nành Vinasoy là nghiên cứu; ứng dụng công nghệ cao trong công tác chọn giống để xây dựng bộ giống; phù hợp với các vùng nguyên liệu, kỹ thuật canh tác… thời gian chuyển đổi dự kiến trong tháng 4/2021.

Ngoài ra Đường Quảng Ngãi cũng thông báo; ngày 22/2/2021 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021; dự kiến tổ chức vào sáng thứ 7, ngày 3/4/2021.

Nguồn: Cafef.vn